Behöver du få rådgivning kring entreprenadtvist så kan du få det hos EKN, eller Ekonomitjänst som de heter. Hos dem jobbar det erfarna jurister och ekonomer som kan ge dig rådgivning kring entreprenadtvist. Tvister överlag handlar ju helt enkelt om att man inte är överens om något. Ofta kan en entreprenadtvist handla om att den som beställt jobbet och den som ska utgöra jobbet inte är överens om på vilket sätt det ska ske. Det kan även vara så att jobbet är utfört, men den som beställt det inte är nöjd med resultatet. Det kan även handla om att man tvistar om betalningen. Det kan vara skönt att få råd och hjälp med en tvist inom detta och det kan du få genom att vända dig till EKN.

Vid entreprenadtvist är det bra med rådgivning

Om du har hamnat i en entreprenadtvist eller känner att det är på gång så kan du behöva rådgivning kring hur du bäst kan lösa det. EKN har lång erfarenhet och är experter på bygg och entreprenadtvister. Det allra bästa är så klart att undvika att hamna i en tvist. Det kan man göra genom att skriva ett avtal där man bestämmer vad som ska utföras, hur det ska utföras och vad som ska betalas eller faktureras. Att ha ett skriftligt avtal underlättar så mycket mer än ett muntligt, även om båda är lika giltiga. Du bör även se till att noga läsa avtalet du ska godkänna, före du godkänner det. Om du vill veta mer om rådgivning entreprenadtvist, besök då hemsidan som EKN har, eller kontakta dem direkt.